37.2 Seguretat alimentària: manipulació i control d'aliments (6h) 14-28 NOVEMBRE

37.2 Seguretat alimentària: manipulació i control d'aliments (6h)  14-28 NOVEMBRE

Fecha de inicio:

14/11/2022

Fecha de fin:

28/11/2022

Plazas:

15

Precio:

0

Precio agremiado:

0

Horario:

Dilluns de 17 a 19 hores

Formació subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

 

Destinataris: Treballadors ocupats, en situació d'ERTO, autònoms i treballadors en situació de desocupació.

Per inscriure't en el curs, o sol·licitar més informació contacteu amb eshobfors@eshob.com

 

Objectius:

- Adquirir els coneixements bàsics establerts en el RD109/2010 relatius a la manipulació d'aliments i la importància de la reglamentació alimentària.

 

- Conèixer els perills de contaminació d'un aliment, els seu origen, els efectes que poden ocasionar i les mesures preventives a adoptar.

- Aprendre a desenvolupar hàbits higiènics adequats per garantir la seguretat alimentària.

 - Conèixer com realitzar la manipulació d'aliments, tenint en compte la influència de la conservació i l'emmagatzematge adequats, així com la higiene dels equips, els locals i els utensilis.

Continguts:

 

1. Contaminació microbiana dels aliments

1.1. Vies d'accés

1.2. Factors facilitadors

 

2. Higiene del manipulador

2.1. Higiene corporal

2.2. Hàbits higiènics

 

 

3. Higiene del local

3.1. Pla de neteja

3.2. Desinfecció de les instal·lacions, equips i estris

3.3. Control de plagues

 

 

4. Pràctiques higièniques per a la manipulació d'aliments

4.1. Temperatura i temps en els procediments culinaris

4.2. Contaminació creuada

4.3. Abastament d'aigua

4.4. Emmagatzematge d'aliments

4.5. Residus

4.6. Transport i distribució d'aliments

4.7. Bones pràctiques laborals 

 

5. Preparació culinària dels aliments

5.1. Verdures i fruites

5.2. Aliments congelats

5.3. Conserves i semiconserves

5.4 Aliments sensibles

5.5. Pastisseria

 

6. Control de qualitat i anàlisi de perills i punts crítics de control: APPCC

 

7. Marc normatiu higienicosanitari

Metodologia: Aquesta formació és eminentment teòric. 

Lloc: Eshob, Passeig del Taulat, 243, Barcelona

Avaluació: Avaluació final teòrica i pràctica dels continguts del curs.

 

Certificació: Certificat d’aprofitament del Consorci per a la Formació Contínua i ESHOB