33.1. UF0256 Control de l'activitat econòmica del bar i cafeteria (90h) 7 DE JUNY A 12 SETEMBRE

33.1. UF0256 Control de l'activitat econòmica del bar i cafeteria (90h) 7 DE JUNY A 12 SETEMBRE

Fecha de inicio:

07/06/2022

Fecha de fin:

12/09/2022

Plazas:

15

Precio:

0

Precio agremiado:

0

Horario:

Dimarts de 9:00 a 14:00h i a partir de l'1 de juny, dimarts i dimecres de 9:00 a 14:00h

Curs subvencionat pel Consorci per a la formació contínua de Catalunya, és un mòdul del Certificat de professionalitat de Serveis de bar i cafeteria (nivell 2)

Destinataris

Persones treballadores en situació d’ERTO i/o treballadores en actiu.

El curs està recomanat per a persones que volen millorar la seva qualificació en el sector hostaleria i restauració.

Requisits

Un d’aquests:

Títol de Graduat Escolar, Títol d’Educació Secundària Obligatòria (ESO), Prova d’Accés a CFGM o d’Universitat per a majors de 25 anys o Certificat de Professionalitat del mateix nivell o de nivell 1 (de la família professional).

Si no es té la titulació sol·licitada, caldrà fer una prova de competències clau.

Imprescindible tenir coneixements en cuina

 Titulació

Acreditació parcial acumulable, de Certificat de professionalitat, acreditació oficial en l’àmbit laboral de competències professionals.

Durada: 90 hores

Lloc: ESHOB

 Objectius

Amb aquest curs s’adquiriran els coneixements necessaris per controlar l’activitat econòmica del bar i cafeteria:

· Analitzar el sector de la restauració i, en particular, l’activitat de bar-cafeteria, considerant les relacions d’aquests establiments amb altres empreses.

· Fer projectes de viabilitat senzills d’un petit bar cafeteria utilitzant els canals d’informació existents per a la constitució i posada en marxa de petites empreses.

· Analitzar sistemes d’aprovisionament d’aliments i begudes i executar les operacions inherents d’acord amb els sistemes seleccionats.

· Estimar possibles preus de les ofertes gastronòmiques i de begudes pròpies de bar-cafeteria, calculant els costos de matèries primeres i altres gèneres.

· Desenvolupar els sistemes i processos de gestió i control necessaris per a l’exercici de l’activitat de bar-cafeteria.

 

 Continguts:

1. EL BAR-CAFETERIA: ESTABLIMENT, NEGOCI I EMPRESA.

 1. El bar-cafeteria com establiment: Tipus d’establiments.
 2. Pla de màrqueting del bar-cafeteria. Anàlisi de mercat.

2. VIABILITAT ECONÒMICA I FINANCERA DEL BAR-CAFETERIA.

 1. Tràmits i documentació relativa a la constitució i posada en marxa.
 2. Organigrama del bar- cafeteria. Selecció de personal. Perfils professionals.
 3. Empresa, empresari i establiment mercantil.
 4. Tipus jurídic d’empresari: individual i social.
 5. Distinció entre empresa, empresari i establiment mercantil.
 6. L’empresari individual i l’empresari social.
 7. Professionals i organismes estatals, autonòmics i locals que assessoren en matèria de processos i procediments economicoadministratius relatius a l’inici i desenvolupament de l’activitat empresarial.
 8. Valoració de la importància que té la creació i bon funcionament de petites empreses per al desenvolupament de l’economia nacional i per a la integració sociolaboral.

3. APROVISIONAMENT I CONTROL DE CONSUMS I COSTOS DE L’ACTIVITAT DE BAR-CAFETERIA.

 1. Gestió de l’aprovisionament en el bar-cafeteria: Càlcul de necessitats d’aprovisionament d’aliments, begudes i altres gèneres per a el bar- cafeteria.
 2. El cicle de compra. L’inventari permanent i la seva valoració: mètodes de valoració d’existències. Negociació amb proveïdors.
 3. Recepció i emmagatzematge de gèneres: Inspecció, control, distribució i emmagatzematge de matèries primeres.
 4. Gestió i control d’inventaris. Registres documentals. Fitxes tècniques.

4. CONTROL DE CONSUMS I COSTOS DEL SERVEI DEL BAR- CAFETERIA.

 1. Control de consums i costos: Definició i classes de costos. Càlcul del cost de matèries primeres i registre documental. Control de consums.
 2. Control per copeig. Escandalls.
 3. Aplicació de mètodes. Components de preu. Mètodes de fixació de preus.

5. EL CONTROL GENERAL DE L’ACTIVITAT DE BAR-CAFETERIA.

 1. Comparació i aplicació de sistemes i processos de control de la producció i el servei en el bar-cafeteria.
 2. Anàlisi senzill de la situació econòmico-financera del bar-cafeteria.
 3. Diari de producció i tancament de caixa.
 4. Aplicació de mètodes senzills per auditar els processos de facturació, cobrament, tancament diari de la producció i liquidació de caixa en el bar-cafeteria.
 5. Comparació i aplicació de sistemes d’organització de la informació.
 6. Normalització i formalització de documentació que es genera en l’activitat.

6. GESTIÓ I CONTROL COMERCIAL, INFORMÀTIC I DE QUALITTAT EN RESTAURACIÓ.

 1. Gestió comercial: L’estratègia de preus.
 2. Les vendes. Posicionament del bar-cafeteria.
 3. Accions de promoció i publicitat en bars-cafeteries.
 4. Gestió i control de qualitat: Característiques peculiars.
 5. Concepte de qualitat per part del client.
 6. Programes, procediments i instruments específics.
 7. Tècniques d’autocontrol.