4.1. Assessorament per a la creació d'empreses Aula virtual (30h) 27 OCTUBRE a 1 DESEMBRE

4.1. Assessorament per a la creació d'empreses Aula virtual (30h)  27 OCTUBRE a 1 DESEMBRE

Fecha de inicio:

27/10/2022

Fecha de fin:

01/12/2022

Plazas:

15

Precio:

0

Precio agremiado:

0

Horario:

Dimarts i dijous de 16:30 a 19:30

Formació subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

 

Destinataris: Treballadors ocupats, en situació d'ERTO, autònoms i treballadors en situació de desocupació.

Per inscriure't en el curs, o sol·licitar més informació contacteu amb eshobfors@eshob.com

Lloc: Eshob, Passeig del Taulat, 243, Barcelona

Objectius:

- Conèixer i valorar iniciatives reals de la creació d’empreses.

- Tenir una guiua per a la realització de les diferents activitats administratives.

- Saber el necessari per a desenvolupar un pla de negocis.

- Definir les eines jurídiques.

- Tenir clara la viabilitat del projecte.

Continguts:

1. Definició de la “idea negoci”

1.1. Equilibri Idea-emprenedor-negoci

1.2. Anàlisi de les aptituds i actitud per emprendre

1.3. Factors de viabilitat i factibilitat

1.4. Valorar pros i contres d´emprendre amb socis, instruments per definir la relació entre els socis

1.5. Reflexionar sobre l´entorn general de l´emprenedor: legal, econòmic i social

1.6. Repàs del “decàleg bàsic de l´emprenedor”

1.7. Treballar els conceptes bàsics del negoci: missió i visió

1.8. Conèixer l´eina fonamental per valorar la situació de partida: D.A.F.O.

1.9. Estructura de costos- Fluxos d´ingressos- Punt d´equilibri

2. Detallar un pla d’empresa

2.1. Què és un pla de negoci?

2.2. Establir les estratègies per convertir una oportunitat de negoci en un projecte empresarial concret

2.3. Utilitats del pla de negoci

2.4. Determinar quins són els destinataris del pla de negoci

2.5. Característiques fonamentals del pla d´empreses

2.6. Comentari introductori sobre els diversos apartats del pla d´empresa

2.7. Com descriure l'oportunitat de negoci

2.8. Clients

3. Viabilitat econòmica

3.1. Previsions de resultats

3.2. Valoració i càlcul de les inversions necessàries

3.3. Càlcul de les necessitats de finançament

3.4. Punt d´equilibri: càlcul i explicació del concepte

3.5. Pla de tresoreria

3.6. Càlcul del compte d'explotació i balanç provisional- Previsions de resultats

3.7. Valoració d'inversions: TIR-VAN

3.8. Quadre resum econòmic-financer

4. Forma jurídica del negoci

4.1. Tipus de formes jurídiques i implicacions de cadascuna aen l'àmbit de responsabilitat de l'empresari.

4.2. Autònoms, tràmits i característiques generals

4.3. Societat civil: possibilitats actuals després de la reforma de l´impost de Societats a 2014.

4.4. Societat Mercantil: S.L., S.A., S.L.L., S.A.L.

4.5. Cooperatives

5. Tràmits

5.1. Tràmits i costos de constitució

5.2. Documentació pel Notari i Registres

5.3. Estatuts socials, models bàsics

5.4. Aspectes laborals: seguretat social i contractació

5.5. Llicència d'activitats

5.6. Propietat industrial: marques i patents

5.7. Protecció de dades

5.8. Referències a la Llei de Suport a l'emprenedor (Llei 14/2013)

6. Viabilitat del projecte

6.1. Anàlisi del mercat i de la competència, aspectes a tractar

6.2. Pla de màrqueting

6.3. Producció/ Organització

Metodologia: Aquesta formació té una part teòrica que es complementa amb una altra part pràctica.

Imprescindible:  disposar de dispositiu amb capacitat per seguir la formació en modalitat virtual, amb pantalla i micròfon.

 Avaluació: Avaluació final teòrica i pràctica dels continguts del curs.

 Certificació: Certificat d’aprofitament del Consorci per a la Formació Contínua i ESHOB