1.1. Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries (6h) 22 NOVEMBRE a 13 DESEMBRE

1.1. Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries (6h) 22 NOVEMBRE a 13 DESEMBRE

Fecha de inicio:

22/11/2022

Fecha de fin:

13/12/2022

Plazas:

15

Precio:

0

Precio agremiado:

0

Horario:

Dimarts de 17:00 a 19:00 hores (dia 6 de desembre no lectiu)

Formació subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

 

Destinataris: Treballadors ocupats, en situació d'ERTO, autònoms i treballadors en situació de desocupació.

Per inscriure't en el curs, o sol·licitar més informació contacteu amb eshobfors@eshob.com

 

Objectius:

- Conèixer la gestió dels al·lèrgens en la manipulació de productes alimentaris per a la prevenció de reaccions adverses.

- Conèixer els requeriments de la legislació específica.

- Saber atendre les necessitats específiques de les persones amb al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries.

- Conèixer l’aplicació pràctica del nou reglament d’etiquetatge de productes alimentaris

 

Continguts:

 

1. Conceptes generals

1.1. Reaccions adverses a aliments: classificació.

1.2. Intoleràncies

1.3. Al·lèrgies

1.4. L’anafilàxia

1.5. Situacions de risc

1.6. On trobem els al·lèrgens

2. Gestió del risc

2.1. Principis bàsics

2.2. Diagrama de gestió

2.3. Bones pràctiques

2.4. Contaminació creuada

3. Aplicació pràctica del nou reglament d’etiquetatge dels productes alimentaris. “L’etiquetatge nutricional”

3.1. Introducció: el nou Reglament 1169/2011

3.2. Etiqueta i etiquetatge

3.3. Responsabilitats

3.4. Informació alimentària obligatòria:

3.5. Denominació de l'aliment

3.6. Llistat d'ingredients

3.7. Substàncies o productes que poden produir al·lèrgies o intoleràncies

3.8. Quantitat de determinats ingredients

3.9. Quantitat neta

3.10. Data de durada mínima o data de caducitat

3.11. Condicions especials de conservació i/o d'utilització

3.12. Nom, raó social i adreça de l'operador

3.13. País d'origen o lloc de procedència

3.14. Forma d'utilització

3.15. Grau alcohòlic

3.16. Lot

3.17. Distintius d'origen i qualitat agroalimentària

3.18. Informació nutricional. Etiquetatge nutricional, d’obligat compliment des de desembre de 2016

3.19. Aplicació pràctica de normatives d'aplicació sectorial 

 

Metodologia: Aquesta formació és eminentment pràctica. 

Lloc: Eshob, Passeig del Taulat, 243, Barcelona

Avaluació: Avaluació final teòrica i pràctica dels continguts del curs.

 

Certificació: Certificat d’aprofitament del Consorci per a la Formació Contínua i ESHOB