HOTR0309_MF1051 15.1 Anglès professional per a serveis de restauració (90h)

HOTR0309_MF1051 15.1 Anglès professional per a serveis de restauració (90h)

Fecha de inicio:

25/02/2022

Fecha de fin:

27/06/2022

Plazas:

15

Precio:

0

Precio agremiado:

0

Horario:

Dilluns i divendres de 17:00 a 20:00h

Formació subvencionada pel Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Destinataris: treballadors en actiu, treballadors en ERTO i aturats (màxim 25%)

Durada: 90h

OBJECTIUS DEL CURS

- Comprendre informació oral senzilla en anglès en l’àmbit de l’activitat de restauració, per atendre les peticions dels clients

- Extreure informació de documents breus i senzills escrits en anglès en l’àmbit de l’activitat de restauració, per obtenir informació, processar-la i portar a terme les accions oportunes.

- Produir missatges orals senzills en anglès, en situacions habituals anglès de l’activitat de restauració, per millorar la prestació del servei.

- Produir o emplenar en anglès documents escrits breus i senzills, necessaris per a la comercialització de l’oferta i la gestió de les activitats de restauració.

- Comunicar-se oralment amb un o més clients en anglès, mantenint converses senzilles, per millorar el servei ofert.

 

1. PRESTACIÓ D’INFORMACIÓ GASTRONÒMICA I DOCUMENTAL EN ANGLÈS

 1. Interpretació i traducció de menús, cartes i receptes.
 2. Elaboració de llistes de distribució de comensals en un esdeveniment o servei especial de restauració.
 3. Confecció d’horaris de l’establiment.
 4. Informació bàsica sobre esdeveniments en restauració, com data, lloc i preu.
 5. Atenció de demandes d’informació sobre l’oferta gastronòmica, begudes i preus.
 6. Redacció de documents i comunicacions senzilles per a la gestió i promoció de l’establiment.
 7. Redacció de documents i comunicacions senzilles per a les comandes, indicacions i horaris.
 8. Consulta d’un manual senzill de maquinària, equipament o estri de l’activitat de restauració i d’aplicació informàtica.

2. ATENCIÓ AL CLIENT EN ANGLÈS EN EL SERVEI DE RESTAURACIÓ.

 1. Terminologia específica en les relacions amb els clients.
 2. Presentació personal (donar informació d’un mateix).
 3. Usos i estructures habituals en l’atenció al client o consumidor: salutacions, presentacions, fórmules de cortesia, comiat.
 4. Tractament de reclamacions o queixes dels clients o consumidors: situacions habituals en les reclamacions i queixes dels clients.
 5. Simulació de situacions d’atenció al client en el restaurant i resolució de reclamacions amb fluidesa.
 6. Assessorament sobre begudes i harmonia amb els plats.
 7. Informació de sistemes de facturació i cobrament. Els comptes.
 8. Atenció de sol·licituds d’informació, reserves i comandes.
 9. Atenció de demandes d’informació variada sobre l’entorn.

3. EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA DE LA TERMINOLOGIA ESPECÍFICA DEL RESTAURANT.

 1. Maneig de la terminologia de les principals begudes en anglès.
 2. Ús de les expressions més freqüents en restauració.
 3. Coneixement i utilització de les principals begudes en anglès.
 4. Elaboració de llistats i diàlegs sobre els principals peixos, mariscos i carns en anglès.
 5. Coneixement i utilització de les principals verdures, llegums i fruites en anglès
 6. Elaboració de llistats i diàlegs en anglès de les espècies i fruits secs principals.
 7. Elaboració de llistats i diàlegs en anglès amb els elements de l’utillatge i estris de restauració.
 8. Interpretació de les mesures i pesos en anglès.
 9. Elaboració i ús en diàlegs en anglès dels professionals que integren el sector.