36.1 Renovació legionel·la (10h) - Aula virtual

36.1 Renovació legionel·la (10h) - Aula virtual

Fecha de inicio:

07/02/2022

Fecha de fin:

16/02/2022

Plazas:

15

Precio:

0

Precio agremiado:

0

Horario:

Dilluns i dimecres de 09:00 a 11:30h

Formació subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua

Adreçada a treballadors en actiu, persones en situació d'ERTO (i persones en situació d'atur)

Per a més informació contacteu amb eshobfors@eshob.com

 

Objectius:

- Adquirir coneixements per actualitzar la formació realitzada i d’aquesta manera poder adequar-se als nous avanços científics i tècnics, per a prevenir la legionel·losis.

 

Continguts:

1. Programa de manteniment higiènico-sanitari: Diagnòstic de situació. Programa d'actuació. Avaluació.

2. Aspectes tècnics i punts crítics a considerar per a la valoració del risc en instal·lacions

susceptibles de proliferació de legionel·la que constitueixen un risc emergent per la seva ubicació en espais públics (ex.: nebulitzadors).

3. Biocides i productes químics d'elecció en cadascuna de les instal·lacions de risc en què la legionel·la pot proliferar i disseminar.

4. Presa de mostres. Certificació i acreditació.

5. Actualització sobre tècniques analítiques de detecció de Legionel·la: tècniques de detecció ràpida.

6. Responsabilitats de les empreses de manteniment.

7. Actualització normativa en la legislació nacional i autonòmica en relació amb Legionel·losi, prevenció de riscos laborals i medi ambient.