2.1 Competències digitals bàsiques (30h)

2.1 Competències digitals bàsiques (30h)

Fecha de inicio:

11/01/2022

Fecha de fin:

21/02/2022

Plazas:

15

Precio:

0

Precio agremiado:

0

Horario:

Dilluns i dimarts de 16:30h a 19:00h

Formació subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua

Per a més informació contacteu amb eshobfors@eshob.com

Objectius:

Aprendre els conceptes i habilitats bàsiques de la informàtica perquè les persones treballadores puguin utilitzar aquesta tecnologia.

Continguts:

1. Breu introducció a la informàtica

1.1. Què és la informàtica? Definició

1.2. Conceptes bàsics: Hardware i Software

1.3. Evolució de la informàtica: passat, present i futur

1.4. Tipus de dispositius informàtics

2. L'ordinador: components i perifèrics

2.1. Components bàsics de l'ordinador:

2.2. CPU, Placa Base i memòries

2.3. Unitats d'emmagatzematge

2.4. Targetes gràfiques i de so

2.5. Tipus de connexions

2.6. Perifèrics:

2.7. Ratolí, teclat i monitor

2.8. Impressores

2.9. Altres perifèrics

3. Sistemes Operatius i gestió de documents

3.1. Sistemes operatius

3.2. Gestió de documents en Windows

3.3. Estructura de carpetes

3.4. Gestió d'arxius

3.5. Configuració i manteniment del Sistema Operatiu

3.6. Aplicacions

3.7. Programes de seguretat (Antivirus, Firewall, Anti Spyware, etc.)

3.8. Programes d'ofimàtica (processador de text, full de càlcul, presentacions i bases de dades)

3.9. Programes multimèdia

3.10. Altres aplicacions

3.11. Internet

3.12. Connexió a Internet

3.13. Navegadors

3.14. Correu electrònic

3.15. Serveis d'emmagatzematge en el núvol

3.16. Aplicacions de comunicació