40.3 Sistemes APPCC (20h)

40.3 Sistemes APPCC (20h)

Fecha de inicio:

12/09/2019

Fecha de fin:

17/10/2019

Plazas:

15

Precio:

0

Precio agremiado:

0

Horario:

Dijous de 17:00 a 20:30 hores (El darrer dia de 17:00 a 19:30)

Formació subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua

Per inscriure't en el curs, o sol·licitar més informació contacteu amb csola@eshob.com

 

Objectius:

 

-Conèixer els diferents mètodes de conservació d'alimentació en òptimes condicions per a la seva posterior preparació o consum.

-Comprendre la normativa legal relacionada amb la higiene i la manipulació dels aliments

-Conèixer els conceptes de medi ambient i contaminació.

 

Continguts:

 

1. Seguretat i higiene

1.1. Conceptes generals: higiene alimentaria, seguretat alimentaria, manipulador d’aliments

1.2. Normativa i legislació alimentària: Europa i Autonòmica

 

2. Els perills associats als aliment

2.1. Alteració i contaminació dels aliments

2.2. Microorganismes transmesos pels aliments

2.2.1. Principals toxiinfeccions alimentàries

2.2.2. Factors que afavoreixen el creixement de microorganismes ;

2.3. Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

2.3.1. Conceptes generals: al·lèrgia, al·lèrgens, intolerància

2.3.2. Principals al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

2.3.3. L’etiquetatge dels aliments

2.3.4. Pla general d’al·lèrgens

 

3. Els sistemes de seguretat alimentària. El sistema appcc

3.1. Plans Generals d’Higiene

3.2. Higiene personal

3.3. Bones pràctiques de fabricació

3.4. Pla de control d’aigua potable

3.5. Pla de neteja i desinfecció

3.6. Pla de control de plagues

3.7. Pla de control de residus

3.8. Pla de control de proveïdors

3.9. Pla de formació de manipuladors d’aliments

3.10. Pla de traçabilitat

3.11. Pla de termoconservació

 

4. Característiques de les instal·lacions i el seu control sanitari

4.1. Recepció i emmagatzematge de matèries primeres

4.2. Cuinat

4.3. Manteniment i servei de menjar; manipulació de menjars preparats

4.4. Pla de manteniment d’instal·lacions i equips

 

5. Decàleg de bones pràctiques alimentàries

 

6. Les bones pràctiques ambientals

 

7. Prevenció de riscos laborals

 

8. Bibliografies i webs.

 

Avaluació: Avaluació final teòrica i pràctica dels continguts del curs.

 

Certificació: Certificat d’aprofitament del Consorci per al a Formació Contínua i ESHOB

 

Requisits d’accés al curs:  Treballadors ocupats, autònoms i d’economia social.

 

 Formadora: Núria Casanovas