1.1 Accessibilitat universal en l'àmbit de turisme (6h) - Aula Virtual

1.1 Accessibilitat universal en l'àmbit de turisme (6h) - Aula Virtual

Fecha de inicio:

15/11/2021

Fecha de fin:

29/11/2021

Plazas:

15

Precio:

0

Precio agremiado:

0

Horario:

Dilluns de 12 a 14h

Formació subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua

Per inscriure't en el curs, o sol·licitar més informació contacteu amb eshobfors@eshob.com

 

Objectiu: 

Millorar la qualitat de l'oferta i especialització.

 

Continguts:

1. Barreres a l’accessibilitat

2. Supressió de barreres arquitectòniques (mobilitat reduïda)

3. Supressió de barreres de comunicació (discapacitat visual i auditiva)

4. Discapacitat intel·lectual o mental

5. Altres adaptacions 

 

MetodologiaEl curs s'impartirà 100% online a través de les plataformes Zoom i Moodle.*Imprescindible l’ús de dispositiu amb micròfon i càmera

 

AvaluacióAvaluació final teòrica i pràctica dels continguts del curs.

 

Certificació: Certificat d’aprofitament del Consorci per a la Formació Contínua i ESHOB

 

Requisits d'accés: Treballadors ocupats, en situació d'ERTO, autònoms i d'economia social.

 

Nota valoració mitjana de l’acció i grup anterior: no s’ha realitzat cap curs en plans anteriors.