22.1 Fotografia i vídeo gastronòmics (20h)

22.1 Fotografia i vídeo gastronòmics (20h)

Fecha de inicio:

22/10/2021

Fecha de fin:

19/11/2021

Plazas:

20

Precio:

0

Precio agremiado:

0

Horario:

Divendres de 10h a 14h

Formació subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua

Per inscriure't en el curs, o sol·licitar més informació contacteu amb eshobfors@eshob.com

 

Objectius:

- Aprendre les regles de composició, teoria del color i angles de captura aplicats a la fotografia i al vídeo.

- Utilitzar tècniques d'il·luminació natural o artificial.

- Saber planificar una sessió de fotografia o vídeo gastronòmic.

- Conèixer tips per a l'edició d'imatges.

- Saber fer muntatges audiovisuals.

 

Continguts:

1. Introducció a la fotografia i el vídeo

2. Tècniques d'il·luminació

3. Estilisme culinar

4. Color

5. Normes de composició

6. Criteris per prendre imatges o fer gravacions segons l’eina de publicació

7. Angles de captura

8. Planificació de sessió

9. Edició de fotografia

10. Muntatge de vídeos 

  

Metodologia: Aquesta formació és eminentment pràctica.

 

Avaluació: Avaluació final teòrica i pràctica dels continguts del curs.

 

Certificació: Certificat d’aprofitament del Consorci per a la Formació Contínua i ESHOB.

 

Requisits d'accés: Treballadors ocupats, en situació d'ERTO, autònoms i d'economia social.

 

Nota valoració mitjana de l’acció i grup anterior: no s’ha realitzat cap curs en plans anteriors.