6.2 Anàlisi i control de costos (25h) - Aula virtual

6.2 Anàlisi i control de costos (25h) - Aula virtual

Fecha de inicio:

18/11/2021

Fecha de fin:

16/12/2021

Plazas:

15

Precio:

0

Precio agremiado:

0

Horario:

Dijous de 10 a 14 hores

Formació subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua

Per inscriure't en el curs, o sol·licitar més informació contacteu amb eshobfors@eshob.com

 

Objectius generals:

 

- Conèixer els diferents models de càlcul de costos i reconèixer el més adequat per a la seva implantació en una empresa determinada.

- Interpretar les desviacions i proposar mesures correctores quan sigui necessari.

 

Objectius específics:

- Conceptes relacionats amb la comptabilitat analítica.

- Coneixements sobre diferents models de costos.

- Elements relacionats amb els costos estàndard i el seu paper.

 

Continguts:

1. Fonaments de la comptabilitat analítica

2. El mètode de costos complets (full-costing)

3. El model direct-costing

4. El model ABC

5. Els costos estàndards

 

Metodologia: El curs s'impartirà en aula virtual (plataformes Zoom i Moodle).*Imprescindible dispositiu amb micròfon i càmera 

Avaluació: Avaluació final teòrica dels continguts del curs.

Certificació: Certificat d’aprofitament del Consorci per a la Formació Contínua i ESHOB.

Requisits d'accés: Treballadors ocupats, en situació d'ERTO, autònoms i d'economia social.

 

Nota valoració mitjana de l’acció i grup anterior: