2.1 Anàlisi i control de costos (25h) - Aula virtual - 17 OCTUBRE a 21 NOVEMBRE

2.1 Anàlisi i control de costos (25h) - Aula virtual - 17 OCTUBRE a 21 NOVEMBRE

Fecha de inicio:

17/10/2022

Fecha de fin:

21/11/2022

Plazas:

15

Precio:

0

Precio agremiado:

0

Horario:

Dilluns i dimecres de 17 a 19:30h (dia 31 d'octubre no lectiu). Últim dia presencial

Formació subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua

Per inscriure't en el curs, o sol·licitar més informació contacteu amb eshobfors@eshob.com

 

Objectius generals:

 

- Conèixer els diferents models de càlcul de costos i reconèixer el més adequat per a la seva implantació en una empresa determinada.

- Interpretar les desviacions i proposar mesures correctores quan sigui necessari.

 

Objectius específics:

- Conceptes relacionats amb la comptabilitat analítica.

- Coneixements sobre diferents models de costos.

- Elements relacionats amb els costos estàndard i el seu paper.

 

Continguts:

1. Fonaments de la comptabilitat analítica

2. El mètode de costos complets (full-costing)

3. El model direct-costing

4. El model ABC

5. Els costos estàndards

 

Metodologia: El curs s'impartirà en aula virtual (plataformes Zoom i Moodle).*Imprescindible dispositiu amb micròfon i càmera 

Avaluació: Avaluació final teòrica dels continguts del curs.

Certificació: Certificat d’aprofitament del Consorci per a la Formació Contínua i ESHOB.

Requisits d'accés: Treballadors ocupats, en situació d'ERTO, autònoms i en situació d'atur