34.1 Revenue Management (40h) (AULA VIRTUAL)

34.1 Revenue Management (40h) (AULA VIRTUAL)

Fecha de inicio:

07/07/2020

Fecha de fin:

28/07/2020

Plazas:

15

Precio:

0

Precio agremiado:

0

Horario:

Dimarts, dimecres i divendres de 9 a 12h (22/07 de 9 a 13h)

Formació subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua

 Per a més informació contacteu amb cbermudez@eshob.com

Objectius:

-  Introduir als participants a les bases, estratègies i mètodes d'implementació del Revenue Management en una empresa de caràcter turístic - hoteler.

-  Realitzar l’anàlisi previ de la informació necessària per establir una estratègia de Revenue adequada i a un nivell avançat de practicitat. Informació com: la demanda, la competència, l’entorn de l’hotel, etc. Tot això permet confeccionar un pressupost.

-  Establir l’estratègia de Revenue Management pel període estipulat, que implica l’elaboració de la matriu de preus amb les seves restriccions, l’optimització del posicionament, la gestió eficaç del overbooking, etc.

-  Aprendre a implementar l’estratègia.

-  Realitzar un seguiment i revisió del sistema de Revenue Management.

 

Continguts:

1. Bases del Revenue Management

1.1. Definició del Revenue Management

1.2. Processos necessaris i organització empresarial

2. Anàlisi de la situació

2.1. El comportament de la demanda i la seva segmentació

2.2. Situació de la competència

2.3. Comprendre l'entorn

2.4. Pressupost

3. Determinació de l'estratègia del revenue management

3.1. Anàlisi del preu

3.2. Elaboració de la matriu de preus

3.3. Optimització del posicionament

3.4. Gestió eficaç de l'overbooking

4. Implementació de l'estratègia

4.1. Booking diari i estudi del pick up

4.2. Elaboració del calendari de tarifes

4.3. Comunicar i informar als departaments implicats

5. Seguiment i control del sistema de revenue management

5.1. Control i seguiment diari de l'estratègia

5.2. Anàlisi periòdic de resultats

 

Metodologia: El curs s'impartirà 100% online a través de les plataformes Zoom i Moodle, complementat amb sessions de treball individual. 
 

Avaluació: Avaluació final teòrica i pràctica dels continguts del curs.

 

Certificació: Certificat d’aprofitament del Consorci per al a Formació Contínua i ESHOB

 

Requisits d’accés al curs:  

1) Treballadors ocupats, en situació d'ERTO, autònoms i d’economia social.

2) Domini bàsic de les eines digitals (plataformes esmentades, Office, correu electrònic).