9.1 Desenvolupament de productes turístics (30h) LA JONQUERA

9.1 Desenvolupament de productes turístics (30h) LA JONQUERA

Fecha de inicio:

08/10/2019

Fecha de fin:

19/10/2019

Plazas:

15

Precio:

0

Precio agremiado:

0

Horario:

De dilluns a divendres de 8 a 11h (el dissabte 19 es farà classe també)

Formació subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua

Per inscriure't en el curs, contacteu amb csola@eshob.com

 

Objectiu general:

-Ser capaç de crear productes i/o serveis turístics atenent a les característiques territorials i variables socioeconòmiques.

 

Objectius específics:

- Implementar els productes, serveis i/o destinacions turístics seleccionant les variables de més impacte socioeconòmic per a

l'entorn.

- Dinamitzar els recursos econòmics territorials, relacionant l'activitat dels agents locals amb el producte o servei turístic creat.

- Identificar els efectes del turisme en l'àrea o en la zona.

- Realitzar tots els estudis necessaris per conèixer la capacitat de càrrega de la destinació on es durà a terme el producte o servei

turístic.

- Identificar els components del màrqueting de serveis que incideixen en la creació, oferta i promoció d'un determinat producte

turístic.

- Executar les tècniques necessàries per al desenvolupament i posada en marxa d'un nou producte.

- Executar les tècniques necessàries per establir els nivells de producte o servei turístic.

- Caracteritzar el producte, servei i/o destinació turística per establir les decisions de marca.

- Identificar les polítiques, plans i programes estratègics de desenvolupament local.

- Seleccionar i utilitzar les polítiques, plans i programes de desenvolupament turístic i local.

- Aplicar les tècniques adequades per seleccionar els equips humans i les tècniques adequades per dinamitzar els recursos de la

zona.

- Aplicar les tècniques de dinamització seleccionades.

- Valorar la repercussió de la dinamització turística duta a terme, com a oportunitat de desenvolupament local, econòmic i de

benestar social.

- Identificar i seleccionar els diferents ajuts i subvencions a les quals es pot acollir una destinació turística per tirar endavant un producte o servei turístic.

 

Continguts:

1. Implementar els productes, serveis i/o destinacions turístics seleccionant les variables de més impacte socioeconòmic per a l'entorn:

1. 1 Desenvolupament del producte, servei i/o destinació turística.

1.2 Anàlisi dels efectes del desenvolupament turístic.

1.3 Establiment de la capacitat de càrrega.

1.4 La posada en marxa del producte o destinació turística.

1.5 Importància i creació de la marca i de la imatge de la destinació.

1.6 Funcions de la imatge de marca i tipus.

1.7 Publicitat, publicacions, RP, fires turístiques, trobades professionals entre oferents de productes turístics i organitzadors de viatges i d'altres

 

2. Dinamitzar els recursos econòmics territorials, relacionant l'activitat dels agents locals amb el producte o servei turístic creat:

2.1 Polítiques instrumentals de desenvolupament local.

2.2 Tècniques de dinamització dels diferents grups d’interès.

2.3 Ajuts i subvencions.

 

Avaluació: Avaluació final teòrica i pràctica dels continguts del curs.

 

Certificació: Certificat d’aprofitament del Consorci per al a Formació Contínua i ESHOB

 

Formador/a: Eduard Bellés

 

 

Requisits d’accés al curs:  Treballadors ocupats, autònoms i d’economia social.