25.2 Governanta Executiva (40h) - Aula Virtual. 11 OCTUBRE a 24 NOVEMBRE

25.2 Governanta Executiva (40h) - Aula Virtual.  11 OCTUBRE a 24 NOVEMBRE

Fecha de inicio:

11/10/2022

Fecha de fin:

24/11/2022

Plazas:

15

Precio:

0

Precio agremiado:

0

Horario:

Dimarts i dijous de 17:00 a 20:00h

Formació subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua

Per a més informació contacteu amb eshobfors@eshob.com

Objectius generals:

- Definir estàndards de presentació d’habitacions i estàndards de procediments en tasques a l’hotel.

- Identificar habilitats de lideratge, prevenció de conflictes i empoderament dels equips.

- Escollir els models d’organització i control del departament de housekeeping per a la seva pròpia gestió.

- Conèixer noves tecnologies aplicables al departament de housekeeping.

Continguts:

1. Gestió i control del departament (5 hores)

1.1. Previsió d'ocupació

1.2. Torns i horaris

1.3. Tipus de planings de neteja

1.4. Controls en format digital

2. Organització diària del departament (10 hores)

2.1. Booking DayBriefing

2.2. Assignació de tasques per àrees

2.3. Custodia d'objectes perduts

2.4. Arxiu

2.5. I nforme final de torn

3. Estàndards de qualitat en un hotel (10 hores)

     3.1. E stàndards en la presentació de l’habitació

     3.2. E stàndards de procediments

     3.3. Supervisió d’habitacions, àrees publiques i privades

     3.4. Atenció al client intern i extern

4. Digitalització del departament (5 hores)

     4.1. Els canals de comunicació, client intern i extern

     4.2. La comunicació assertiva

     4.3. PMS Hoteler

     4.4. Noves tecnologies aplicables al departamento

5. Recursos Humans en Housekeeping (10 hores)

     5.1. Clima laboral

     5.2. Avaluació del desenvolupament

     5.3. El Pla d’acollida

     5.4. Formació inicial a noves incorporacions

 

Metodologia: El curs s'impartirà en aula virtual (plataformes Zoom i Moodle).

*Imprescindible dispositiu amb micròfon i càmera

Avaluació: Avaluació final teòrica dels continguts del curs.

Certificació: Certificat d’aprofitament del Consorci per a la Formació Contínua i ESHOB.

Destinataris: Treballadors ocupats, en situació d'ERTO, o autònoms, i treballadors desocupats