42.1 Sistemes APPCC bàsic (10h)

42.1 Sistemes APPCC bàsic (10h)

Fecha de inicio:

22/11/2021

Fecha de fin:

11/12/2021

Plazas:

15

Precio:

0

Precio agremiado:

0

Horario:

Dilluns i dimecres de 17:30 a 20:00h

 

Formació subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua

 

Per inscriure't en el curs, o sol·licitar més informació contacteu amb eshobfors@eshob.com

 

 

Objectius:

 

- Aconseguir un nivell més elevat en seguretat alimentària.

 

- Sensibilitzar dels avantatges de la implantació del sistema d’APPCC en una fleca, per garantir la seguretat dels seus productes.

 

- Entendre i dissenyar els Plans de Prerequisits simplificats.

 

- Comprendre i superar amb èxit una inspecció / auditoria higiènic-sanitària.

 

 

 

Continguts:

 

1. Introducció al Sistema d’APPCC: els seus principis i la seva mecànica d’aplicació.

 

2. Estructura general dels prerequisits: els Programes i els Registres.

 

3. El concepte de flexibilitat i els seus criteris d’aplicació.

 

4. Prerequisits simplificats:

 

   4.1. Pla de control de l'aigua.

 

   4.2. Pla de control de plagues i altres animals indesitjables.

 

   4.3. Pla de control de proveïdors i Pla de traçabilitat.

 

   4.4. Pla de control de temperatures.

 

   4.5. Pla d’etiquetatge d’al·lèrgens.

 

 

 

Avaluació: Avaluació final teòrica dels continguts del curs.

 

Certificació: Certificat d’aprofitament del Consorci per a la Formació Contínua i ESHOB

 

Requisits d'accés: Treballadors ocupats, en situació d'ERTO, autònoms i d'economia social.

 

 

 

Nota valoració mitjana de l’acció i grup anterior: no s’ha realitzat anteriorment.