24.1 Gestió d'establiments de restauració (30h) 27 SETEMBRE a 22 NOVEMBRE

24.1 Gestió d'establiments de restauració (30h)  27 SETEMBRE a 22 NOVEMBRE

Fecha de inicio:

27/09/2022

Fecha de fin:

22/11/2022

Plazas:

15

Precio:

0

Precio agremiado:

0

Horario:

Dimarts de 10:00 a 14:00 hores (últim dia de 10:00 a 12:00h)

Formació subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua

 Per a més informació contacteu amb eshobfors@eshob.com

 

 

Objectius:

-Conèixer els aspectes més destacats i elementals de la restauració.

-Adquirir els coneixements relatius al control de l'economia de l'establiment, així com el manteniment d'elements bàsics d'higiene i seguretat.

 

Continguts:

1. Gestió administrativa de l’establiment de restauració.

1.1 Establiment de les estructures organitzatives.

1.2 Planificació empresarial i control de la gestió econòmica-financera.

1.3 Control de la gestió de la documentació administrativa de les àrees de producció.

1.4. Control dels costos de les àrees de producció.

1.5 Control dels pressupostos de les àrees de producció.

 

2. Gestió comercial de l’establiment de restauració.

2.1. Anàlisi del mercat de la restauració.

2.2 Avaluació de la situació empresarial.

2.3 Elaboració del pla de comercialització.

2.4 Disseny d'ofertes gastronòmiques.

2.5 Màrqueting intern i gestió de qualitat.



Metodologia: El curs s'impartirà presencialment a l'ESHOB amb una metodologia eminentment teòrico-pràctica. 

 

Avaluació: Avaluació final teòrica i pràctica dels continguts del curs.

 

Certificació: Certificat d’aprofitament del Consorci per al a Formació Contínua i ESHOB

 

Requisits d’accés al curs:  

Treballadors ocupats, en situació d'ERTO, autònoms i treballadors en situació d'atur.

Nota valoració mitjana de l’acció i grup anterior: 3,4/4