13.1. HOTR0308_MF1090 Recepció i neteja de serveis de càtering (90h) del 5 de juliol al 22 de setembre

13.1. HOTR0308_MF1090 Recepció i neteja de serveis de càtering (90h) del 5 de juliol al 22 de setembre

Fecha de inicio:

05/07/2022

Fecha de fin:

22/09/2022

Plazas:

15

Precio:

0

Precio agremiado:

0

Horario:

Dimarts i dijous de 09:00 a 14:30h

Formació subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

 Requisits d’accés al curs: Treballadors ocupats o en situació d’ERTO i autònoms, amb nivell formatiu mínim de Graduat Escolar

 

Titulació: Acreditació parcial acumulable, de Certificat de professionalitat, acreditació oficial en l’àmbit laboral de competències professionals.

 

Metodologia: Aquesta formació és teòrica i pràctica

 Objectius:

· Adquirir coneixements per treballar i desenvolupar correctament la feina a recepció i neteja dels serveis de càtering.

· Conèixer els passos a seguir per desenvolupar el procés de neteja de serveis de càtering, a més de conèixer la maquinària i els equips bàsics que es faran servir, i el seu funcionament i manteniment.

· Conèixer les fases de neteja del distint material que s’utilitza en l’empresa de càtering.

· Saber quines condicions de seguretat s’han de complir en els serveis de càtering prestats.

· Conèixer els productes de neteja més comuns per a la neteja i desinfecció dels materials i superfícies i com s’han d’implementar els sistemes i mètodes de neteja en les zones de neteja en instal·lacions de càtering.

· Saber quins tipus d’uniformes i equipament de protecció individual existeixen i es poden utilitzar segons la normativa actual.

· Conèixer com manipular els residus i restes procedents dels serveis de càtering en la zona de neteja i saber com s’eliminen els residus i les plagues correctament.

· Conèixer els riscos per a la salut i les malalties que es poden derivar de la incorrecta manipulació de residus alimentaris.

· Saber què són i per a què es fan servir el Sistema d’Anàlisi, Perills i Punts Crítics de Control (APPCC) i les Guies de Pràctiques Correctes d’Higiene (GPCH).

Continguts:

1: Aspectes generals sobre l’Accessibilitat en Web

· El departament de neteja en instal·lacions de càtering.

· El procés de neteja de material procedent de serveis de càtering.

· Maquinària i equips bàsics: identificació, funcions, modes d’operació i manteniment.

· Fases de neteja.

 

2: Aplicant l’Accessibilitat en Web

· Condicions específiques de seguretat que han de reunir els locals, les instal·lacions, el mobiliari, els equips, la maquinària i el petit material característics de les unitats de neteja de càtering.

· Identificació i aplicació de les normes específiques de seguretat.

· Productes de neteja d’ús comú: tipus, classificació, característiques principals d’ús, mesures de seguretat i normes d’emmagatzematge i interpretació de les especificacions.

· Sistemes i mètodes de neteja: aplicacions dels equips i materials bàsics. Procediments habituals: tipus i execució.

· Uniformitat i equipament personal de seguretat: Uniformes de neteja: llenceria i sabates. Peces de protecció: tipus, adequació i normativa.

 

3. Manipulació i classificació de residus procedents de serveis de càtering en la zona de neteja

· Maneig de residus i deixalles.

· Eliminació de residus i control de plagues.

· Neteja i desinfecció: Diferenciació de conceptes: aplicacions dels equips i materials bàsics. Procediments habituals: tipus i execució.

· Tipus de malalties transmeses per incorrecta manipulació de residus alimentaris.

· Fonts de contaminació dels aliments: físiques, químiques i biològiques.

· Salut i higiene personal: factors, materials i aplicacions.

· Autocontrol: sistemes d’anàlisis de perills i punts de control crític APPCC.

· Guies de pràctiques correctes d’higiene GPCH. Aplicacions.

 

 

 Avaluació: Avaluació final teòrica i pràctica dels continguts del curs, seguint criteris del Certificat de professionalitat