Cursos

MF1046_2 Tècniques de servei d'aliments i begudes en taulell i taula (subvencionat)

MF1046_2 Tècniques de servei d'aliments i begudes en taulell i taula (subvencionat)

MF1047_2 Begudes (subvencionat)

MF1047_2 Begudes (subvencionat)

Regidoria de pisos. Governanta (subvencionat)

Regidoria de pisos. Governanta (subvencionat)

Reputació online: gestió i millora de la reputació en plataformes de gestió (subvencionat)

Reputació online: gestió i millora de la reputació en plataformes de gestió (subvencionat)

Sistemes APPCC (subvencionat)

Sistemes APPCC (subvencionat)