Cursos

29.5 Postres de restaurant (16h)

29.5 Postres de restaurant (16h)

44.1 Tècniques d'emplatat gastronòmic (20 hores)

44.1 Tècniques d'emplatat gastronòmic (20 hores)

26.1 Gestió de tresoreria (40h)

26.1 Gestió de tresoreria (40h)

34.1 Pastisseria artesana: tècniques de base (20h)

34.1 Pastisseria artesana: tècniques de base (20h)

5.1. Anàlisi de balanços (50h)

5.1. Anàlisi de balanços (50h)

6.1. Anàlisi i control de costos (25h)

6.1. Anàlisi i control de costos (25h)